دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

درباره کتابخانه

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی در سال ۱۳۸۴ همزمان با افتتاح موسسه حکمت رضوی آغاز به کار کرد.

با توجه به اهداف دانشگاه ، گسترش و توسعه مجموعه کتابخانه با تاکید بر فراهم آوری منابع آموزشی و پژوهشی مورد نیاز اساتید و دانشجویان و مطابق با رشته های آموزشی موجود و همچنین رشته ها و مقاطع تحصیلی جدید صورت می پذیرد و مجموعه کتابخانه در حال حاضر با حدود 16000 مدرک شامل کتاب های فارسی و لاتین چاپی ، کتاب فارسی الکترونیکی ، پایان نامه ، و پروژه های پایان تحصیلی و … میباشد .

این مجموعه منطبق با رده بندی کتابخانه ملی سازماندهی شده است ، و مخزن کتابخانه به صورت قفسه باز اداره می شود .

مجموعه خدمات و فعالیت های کتابخانه در قالب مجموعه سازی و فراهم آوری مواد ، سازماندهی مواد ، امانت و گردش کتاب ، مرجع و اطلاع رسانی و نشریات ادواری انجام میشود  .

 • اهداف کلّی کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی 

    فراهم آوری و مجموعه گستری منابع علمی ، تخصصی و مرجع در حوزه‌ فعالیتهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه و ارتقاء سطح کمّی و کیفی خدمات و پاسخگویی به اعضاء

    تأمین نیازهای اطّلاعاتی منطبق با هدف ها و برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اساتید، دانشجویان, کارکنان

 • وظیفه‌های عمده و کلّی کتابخانه مرکزی و مرکز اطّلاع‌رسانی
 1. گردآوری و سازماندهی مجموعه‌ای از کتاب‌ها، نشریّات ادواری، ، پایان‌نامه‌ها و سایر منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های آموزشی، پروژه های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های دانشجویان
 2.         گردآوری و سازماندهی مجموعه‌ای از منابع مرجع عمومی و تخصّصی
 3.         اطلاع رسانی به اساتید ، دانشجویان و اعضا به منظور آگاهی از منابع و خدمات کتابخانه
 4.         برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های آموزش استفاده از کتابخانه برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی
 5.         سازماندهی مجموعه کتابخانه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن
 6.         فراهم آوردن امکانات و تسهیل شرایط امانت منابع به مراجعان
 7.         پیش بینی و فراهم آوری خدمات مرجع متناسب با شرایط بالقوه و بالفعل جامع
 8.         ارائه خدمات آگاهی‌رسانی جاری یا اشاعه اطّلاعات گزینشی
 9.         تنظیم خط‌ مشی و آیین‌نامه‌های مختلف در ارتباط با خدمات و فعالیت ‌های کتابخانه
 10.         بهره گیری از نیروی انسانی متخصص به منظور ارائه خدمات با کیفیت