دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

آئین نامه بخش امانت

ماده ۱-استفاده کنندگان و شرایط ثبت نام:

۱-۱-اساتید:

کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه پس از تکمیل عضویت می توانند از کتابخانه استفاده کنند.

۲-۱- مدرسین حق التدریس:

کلیه مدرسین حق التدریسی در طول ترم و نیز در طول مدتی که با دانشگاه قرارداد حق التدریسی دارند می توانند با تکمیل عضویت خود از کتابخانه استفاده کنند.

۳-۱-دانشجویان:

کلیه دانشجویان دانشگاه با تکمیل کارت  عضویت و ارائه 5000 تومان حق عضویت، می توانند از کتابخانه استفاده کنند.

۴-۱- کارکنان:

تمامی کارمندان دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، طرح نیروی انسانی شاغل در دانشگاه پس از تکمیل عضویت می توانند از کتابخانه استفاده کنند.

(توضیح اینکه) مدت عضویت کارکنان رسمی تا پایان خدمت رسمی و برای سایر کارکنان تا زمانیکه قرارداد آنها تمدید شود، می باشد.

۵-۱- سایر افراد:

دانشجویانی که دوره تحصیلی خود را به اتمام رسانیده و عضو کتابخانه بوده اند و برای شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی مطالعه می کنند، تا زمانیکه امور مربوط به تسویه حساب را انجام نداده باشند می توانند از کتابخانه استفاده نمایند.

ماده ۲- شرایط امانت :

۱-۲- اساتید

– اعضای هیئت علمی می توانند تا ۱۰ عنوان و حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به امانت بگیرند.

– مدرسین حق التدریسی می توانند ۵ عنوان  و حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به امانت بگیرند.

۲-۲- دانشجویان:

 – دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه می توانند ۳ عنوان و حداکثر به مدت ۱۵ روز که ۲ بار قابل تمدید می باشد را به امانت بگیرند.

 

  • دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می توانند ۵ عنوان و حداکثر به مدت ۱۵ روز که 3 بار نیز قابل تمدید می باشد را به امانت بگیرند.

۳-۲-کارکنان:

کارکنان دانشگاه می توانند ۵ عنوان و حداکثر به مدت ۱۵ روز که ۲ بار نیز قابل تمدید می باشد را به امانت بگیرند. همچنین نیروهای شرکتی و نگهبان دانشگاه نیز می توانند ۵ عنوان و حداکثر به مدت ۱۵ روز که ۲ بار نیز قابل تمدید می باشد را به امانت بگیرند.

۴-۲- سایر افراد:

دانشجویانی که دوره تحصیلی خود را به اتمام رسانیده ولی هنوز تسویه حساب نکرده اند با ارائه کارت معتبر می توانند تا ۳ عنوان و حداکثر به مدت ۱۵ روز که ۲ بار نیز قابل تمدید می باشد به امانت ببرند.

شرایط و مقررات

–  استفاده از کارت عضویت  و  یا دانشجویی تنها منحصر به خود عضو است و منبع فقط به صاحب کارت امانت داده میشود. در صورت استفاده از کارت یک عضو دیگر ، به هیچ عنوان منبعی امانت داده نشده و کارت ضبط میشود.

–  شخص امانت گیرنده موظف است قبل از انقضای موعد تحویل، منابع را سالم به کتابخانه عودت دهد.

 – امانت گیرندگان باید هنگام تحویل منابع خود با همکاری مسئول بخش نسبت به بازگشت منابع خود مطمئن گردند.

 – اعضای کتابخانه نمی توانند از یک عنوان کتاب، دو نسخه به امانت ببرند.

ماده ۳ اعتبار عضویت

– برای اعضای هیات علمی شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمی در دانشگاه

– برای اعضای حق‌التدریسی تا پایان هر نیمسال تحصیلی

– برای دانشجویان تا پایان دوره تحصیلی

– برای کارکنان تا پایان مدت قرداد پیمانی یا قراردادی با دانشگاه

– برای نیروهای شرکتی تا پایان قرارداد با شرکت مربوطه

– سایر افراد طبق مفاد توافقنامه و یا به تشخیص سرپرست کتابخانه

ماده ۴- منابعی که به امانت داده نمی شود:

– کتابهای مرجع از قبیل دایره المعارف ها، ، فرهنگ ها، نشریات ادواری روز، آرشیو مجلات و پایان نامه ها

تبصره ۱: کتب مرجع (دایره المعارفها و واژه نامه ها و…)، تنها در سالن مرجع قابل استفاده می باشند.

تبصره ۲: امانت فرهنگها و سایر کتابهای مرجع در ایام امتحانات برای استفاده در جسله امتحان امکان پذیر نمی باشد.

تبصره ۳: امانت منابع مرجع ( فرهنگها، واژه نامه ها، دایره المعارفها و … ) برای استفاده در کلاس درس امکان پذیر نمی باشد. در صورت معرفی یکی از منابع مرجع در کلاس درس، عضو می تواند کتاب مرجع را با هماهنگی قبلی استاد به مدت ۲ساعت از کتابخانه خارج نماید.

تبصره ۴: اساتید و کارکنان می توانند با تشخیص مسئول بخش امانت تا دو روز منابع مرجع را به امانت ببرند.

 

ماده ۵- جریمه دیرکرد، مفقود کردن کتاب و آسیب رساندن به کتاب:

در صورت تاخیر در بازگرداندن منابع در دست امانت عضو خاطی مشمول جریمه مالی خواهد شد.

جریمه هرکتاب به ازای هر روز تاخیر مبلغ ۱۰۰۰ ریال می باشد .

ماده ۶- سالن مطالعه:

– تمامی اعضای کتابخانه می توانند در ساعاتی که کتابخانه باز است از این قسمت استفاده نمایند.

– اعضایی که منابع را برای مطالعه داخل سالن امانت گرفته اند باید منابع را تا پایان ساعت کاری کتابخانه به میز امانت تحویل دهند در صورت عدم تحویل به ازای هر روز دیرکرد مبلغ ۱۰۰۰ ریال جریمه  خواهند شد.

– دانشجویان عضو می توانند ۳ منبع را به صورت همزمان برای مطالعه داخل سالن به امانت ببرند.

 

 

ماده ۷- موارد انضباطی، اخلاقی و …

– اعضا ملزم به رعایت نظم و سکوت محیط کتابخانه می باشند و در صورت عدم رعایت سکوت و نظم کتابخانه با افراد متخلف برخورد انضباطی می گردد.

– اجتناب از رفتار های مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی

– رعایت احترام به کارکنان کتابخانه

– به همراه داشتن کارت دانشجویی یا عضویت کتابخانه

– رعایت سکوت کامل در محیط کتابخانه

– رعایت شئونات و حجاب اسلامی

– حفظ نظافت و پاکیزگی کتابخانه

– عدم مصرف دخانیات در محیط کتابخانه

– عدم استفاده از موبایل

– عدم جابجایی لوازم کتابخانه

– پرهیز از خوردن و آشامیدن در سالن مطالعه

– پرهیز از خارج کردن منابع بدون اطلاع کتابدار

– خودداری و جابجایی وسایل و تجهیزات کتابخانه . باز و بسته کردن پنجره ها و استفاده از میز و امکانات اختصاصی کارکنان

– عدم جا به جایی کتابها و به هم ریختن نظم قفسه ها

در صورت عدم رعایت موارد اخلاقی و انضباطی بالا بعد از تذکر شفاهی در نوبت اول و در صورت عدم رعایت مجدد به حراست دانشگاه گزارش میشود .

 

 

ماده ۸- تسویه حساب:

 دانشجویان

– دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی، انتقال و یا مهمان شدن در سایر دانشگاهها بایستی با کتابخانه تسویه حساب نموده و به اداره آموزش دانشگاه تحویل دهند.

تبصره : کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه می بایست یک نسخه از پایان نامه خود را به همراه قالب الکترونیکی آن ( CDیا DVD) که مطابق شیوه نامه دانشگاه تهیه شده است به همراه کارت کتابخانه به کتابخانه مرکزی تحویل دهند.